Over

Op initiatief van de Koninklijke Harmonie Heerlen is de Stichting 100 jaar Heerlerbaan opgericht om de viering van 100 jaar Heerlerbaan te organiseren. De stichting heeft een uitgebreid inhoudelijk programma samengesteld. Dit programma is er onder meer op gericht de sociale samenhang te verbeteren. Het programma Heerlerbaan100 biedt bewoners, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en verenigingen daar ruimschoots gelegenheid toe. Het beoogt de herinnering levend te houden aan de stichters van het ‘nieuwe’ Heerlerbaan dat in het begin van de twintigste eeuw een metamorfose doormaakte van agrarisch gebied naar een van de nieuwe stadsdelen van Heerlen.

Gedurende 2018 zullen onder andere foto’s en verhalen worden verzameld van iedereen die een connectie heeft met de wijk. Dit zal verwerkt worden in een groeiende expositie. Het doel is te komen tot een alomvattende canon van de Heerlerbaan, waarin het DNA van de bewoners in kaart zal worden gebracht. Met de canon Heerlerbaan combineren wij sociale en artistieke elementen om bij te dragen aan de sociale cohesie, maatschappelijke participatie en leefbaarheid op de Heerlerbaan.

Vanuit het basiskamp (SCHUNCK* Bibliotheek The Flash) nodigen wij bewoners uit om hun verhalen met ons te delen. Verhalen, foto’s en presentaties worden permanent uitgebreid tijdens de groeiende expositie in de buurtbibliotheek. Verder dragen de verhalen bij aan de levende geschiedenis van de Heerlerbaan.

Deze site fungeert als naslagwerk van de verzamelde verhalen.

Advertenties